Postupy implementácie komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=612
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Farkašová
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
12
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Výmena skúseností  a vyvodenie efektívnych postupov pre implementáciu komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM.

Profesijná kompetencia: 
Posilňovanie komunikačných zručností
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Problémy pri  implementácii komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v triedach s VJM

2.Postupy implementácie komunikačných tém do vyučovania

3. Závery: vyvodenie efektívnych postupov pre implementáciu  komunikačných tém do vyučovania

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ