TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 3.11.2020 - 114939

Položky programu:

Ing. Vladimír Figel 2 hod. (90 min.)
3.6 Systémy riadenia kvality uplatňované v škole alebo v školskom zariadení
Ing. Vladimír Figel 2 hod. (90 min.)
3.7 Rozhodovanie v riadení
Ing. Vladimír Figel 2 hod. (90 min.)
3.8 Inovačné trendy v procese riadenia školy alebo školského zariadenia