KEA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 29.10.2020 - 113585

Položky programu:

PaedDr. Alica Dragulová, PhD. 3 hod. (135 min.)
1.3 Oblasti, ciele, kritériá a indikátory autoevalvácie školy/školského zariadenia