BBA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 29.10.2020 - 113938

Položky programu:

Mgr. Adriana Kvetková 3 hod. (135 min.)
1. Školská politika