Agátkine rozprávky a rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Metodický deň
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
ZŠ Muráň 353
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 13:45
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
17
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti - komplexný prístup cez rozvojový cieľ školy, činnosť MZ, plán aktivít, integrované tematické vyučovanie, vstupné a výstupné testy na zisťovanie úrovne čitateľskej gramotnosti u žiakov.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom metodického dňa je rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ