Geologické a paleontologické témy vo vyučovaní predmetov biológia a geografia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 11:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

ŠVP, metodická podpora

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie a námety na aktivity, ktoré môžu učitelia biológie a geografie v ZŠ a SŠ využiť pri preberaní geologických a paleontologických tém.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.1 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
geografia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 Geologické a paleontologické témy v rámci ISCED 2 a 3 (biológia, geografia)

 Obsahové zameranie a analýza vybraných geologických a paleontologických tém

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ