Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára bude prezentovanie matematických hier so zameraním na podporu a rozvoj matematického myslenia žiakov prvého stupňa. Súčasťou seminára budú  aktivity s využitím matematickej hry vo vyučovaní, nielen v  predmete matematika.  Účastníci odborného seminára budú mať priestor na výmenu skúseností z praxe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov  v oblasti výchovno–vzdelávacieho procesu so zameraním na podporu a rozvoj matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie; 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

Oboznámenie sa s cieľom podujatia. Prezentácia skúseností účastníkov s odbornou problematikou. Teoretický vstup

Rozvoj matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy - námety rôznorodých aplikačných úloh. Konkrétne príklady aplikácie matematickej hry vo vyučov

Odborná diskusia a výmena skúsenosti s aplikovanými úlohami. Reflexia účastníkov k priebehu podujatia.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ