Práca s profesijným štandardom, tvorba portfólia a atestácie pre vychovávateľov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=649
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
9
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Aplikácia základných informácii o využívaní požiadaviek kompetenčného profilu vychovávateľa v profesijnom rozvoji vychovávateľa, o tvorba portfólia a o zmene atestačného procesu v kontexte zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch do vlastnej pedagogickej praxe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aplikovať základné informácie o využívaní požiadaviek kompetenčného profilu vychovávateľa v profesijnom rozvoji vychovávateľa.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

29.10.2020 (8:00 - 11:00 hod.)

1. Úvod a prezentácia účastníkov

2. Legislatívne východiská

2.11.2020 (8:00 - 11:00 hod.)

1. Profesijné štandardy pre vychovávateľa

2. Postupy tvorby porfólia.

5.11.2020 (8:00 - 11:00 hod.)

1. Atestačný proces vychovávateľa v kontexte zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch.

2. Výmena skúseností

3. Záver

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ