ZAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.10.2020 - 113998

Položky programu:

Mgr. Emília Petrovská 3 hod. (135 min.)
3.1 Proces plánovania