Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=633
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Mgr. Marta Remetová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Informačný seminár je zameraný na problematiku týkajúcu sa rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov materskej školy v oblasti rozvíjania prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku v podmienkach materskej školy.

Účastníci si prehĺbia teoretické vedomosti v danej oblasti a získané poznatky aplikujú vo vypracovaných návrhoch vzdelávacích aktivít zameraných na počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti detí v rámci vzdelávacej oblasti ŠVP Človek a príroda.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov materskej školy v oblasti rozvíjania prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Rozvoj prírodovednej gramotnosti - obsahový a výkonový štandard  jednotlivých vzdelávacích podoblastí ŠVP.

Induktívny prístup k prírodovednému vzdelávaniu v materskej škole.

Algoritmus vedeckého poznávania sveta a rozvíjanie kognitívnych kompetencií detí prostredníctvom vedeckých metód a činnosti.

Námety na vzdelávacie aktivity so zameraním na konkrétnu tému  z prírodovednej oblasti.

Tvorba vzdelávacej aktivity a prezentácia vytvorených návrhov. 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ