Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP PoP), realizovaný od augusta 2019, vstúpil do tretej fázy implementácie:

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II) vstúpil naplno do svojej implementačnej fázy. Zapojené školy začali proces výberu a obsadzovania pracovných pozícií: pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školských psychológov, sociálnych pedagógov a školských špeciálnych pedagógov.

Spoločnosť Profesia a Edujobs Akadémia pripravili v spolupráci s advokátskou kanceláriou Taylor Wessing bezplatný webinár pre riaditeľov základných a stredných škôl s názvom Pracovné právo v časoch COVID-19.

Zameranie webinára:

  • núdzový stav z pohľadu školy,
  • práva a povinnosti zamestnancov,
  • práva a povinnosti riaditeľa,
  • uzatvorenie školy, prekážky na strane zamestnávateľa a práceneschopnosť zamestnancov. 

Riaditelia škôl sa môžu prihlásiť a zasielať otázky, podnety alebo námety týkajúce sa uvedenej problematiky do piatka 16. októbra 2020 prostredníctvom formulára dostupného na: https://www.surveygizmo.com/s3/5946984/Webinar-Legislat-vne-zmeny-v-kolstve.

Bezplatný webinár, na ktorom zaznejú aj odpovede na otázky riaditeľov škôl, sa uskutoční vo štvrtok 22. októbra 2020 od 15:00 hod.

Pozvánka s prístupovým linkom na jeho sledovanie bude zaslaná prihláseným účastníkom na email po registrácii najneskôr 3 dni pred konaním webinára.

Regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica, v zmysle plnenia Hlavných úloh MPC na rok 2020, pripravuje 14. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „Dúhový kolotoč“.

Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehliadka výtvarných prác sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica.

„Kde bolo, tam bude...“ je témou súčasného ročníka. Téma vychádza zo známej začiatočnej rozprávkovej formuly, ale tiež naznačuje možné zmeny, a preto organizátori očakávajú autentické výtvarné práce detí, v ktorých sa bude odrážať ich predstava o mysliteľných premenách svojho okolia. Termín zasielania prác je do 12.11.2020 na adresu MPC Banská Bystrica, Horná 97, 975 46.

Zároveň si v prípade nepriaznivej spoločenskej situácie súvisiacej so šírením ochorenia Covid – 19 ako organizátori vyhradzujeme právo prezentovať vybrané práce vo virtuálnej galérii a so zúčastnenými komunikovať v elektronickom prostredí.

Tešíme sa na Vašu účasť milé deti, pani učiteľky, najmä na Vaše výtvarné práce.