Ako vyučovať anglickú gramatiku zábavne (odborný seminár)

Dňa 3. marca 2020 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Žiline v spolupráci s Vydavateľstvom Ventures Books odborný seminár pre učiteľov anglického jazyka druhého stupňa základnej školy, strednej školy a jazykovej školy pod názvom Ako vyučovať anglickú gramatiku zábavne.

Program seminára bol zameraný najmä na rozšírenie a aktualizovanie profesijných kompetencií učiteľov anglického jazyka v oblasti práce s vybranými gramatickými štruktúrami v školskej praxi. Lektorky seminára – Mgr. Anna Pávová z RP MPC Banská Bystrica, Mgr. Zuzana Pohlová a PaedDr. Judita Tóthová z Vydavateľstva Ventures Books prezentovali množstvo aktivít zameraných najmä na rozvíjanie gramatickej kompetencie žiakov, pričom účastníci sa mohli zapojiť do týchto aktivít i priamo na seminári. Zúčastnených 16 učiteľov pozitívne hodnotilo najmä aplikačné zameranie tohto seminára, z ktorého mohli načerpať množstvo inšpirácií do svojej praxe.