Využitie keramickej tvorby vo vyučovacom procese

DP MPC Košice dňa 28.02.2020 zrealizovalo v poradí už druhý workshop pre učiteľov Špeciálnej základnej školy M.R. Štefánika v Trebišove s názvom Využitie keramickej tvorby vo vyučovacom procese. Cieľom vzdelávania bolo udržať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na aktualizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu v predmetoch výtvarná výchova, výchova umením, umenie a kultúra, pracovné vyučovanie a keramický krúžok. Workshop bol zameraný na prezentáciu konkrétnych technických a metodických postupov keramickej tvorby a možnosťami aplikácie spomínaných postupov do edukačného procesu. Obsahom tvorivej dielne boli konkrétne technické postupy pri tvorbe ručnej a točenej keramiky, možnosti zdobenia keramických produktov s engóbou a glazúrami. Vzdelávania sa zúčastnilo 18 učiteľov. Lektorom podujatia bol Szilárd Fecsó, učiteľ profesijného rozvoja.