Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Komisia pre výber učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov profesijného rozvoja uchádzajúcich sa o dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii odporučila nasledovných kandidátov ...

Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) pripravilo dva programy inovačného vzdelávania zamerané na digitálne spracovanie materiálov v prostredí VIKI a ich využívanie v edukačnom procese.

Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského vekuDúhový kolotoč sa vďaka dlhoročnej tradícii teší záujmu detí, učiteliek i rodičov. Každoročne ju organizuje regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici. V roku 2020 sa uskutočnil 14. ročník súťaže na tému „Kde bolo, tam bude...“ Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.