Medzinárodné inšpirácie a inovácie v prírodovednom vzdelávaní

European Schoolnet (Európska školská sieť ďalej len EUN) so sídlom v Belgicku je konzorcium, ktoré zastrešuje 31 ministerstiev školstva v rámci Európy(viac na http://www.eun.org/about). Jednou z aktivít konzorcia je projekt SCIENTIX – komunita pre prírodovedné vzdelávanie v Európe. MPC ako národné kontaktné miesto Scientix poskytuje spojenie medzi projektom Scientix na európskej úrovni a aktivitami v rámci Slovenska. A ako  partnerská inštitúcia EUN pre oblasť profesijného rozvoja sprostredkováva aj ponuky a možnosti vzdelávania. V roku 2020 začína SCIENTIX výzvou pre učiteľov na zapojenie sa do dvoch pilotných projektov zameraných na integráciu tém týkajúcich sa STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vzdelávania v reálnom živote do tried STEM (a dokonca aj iných ako STEM),

 

1) Projekt: Prírodné riešenia

- je projekt spustený a financovaný Generálnym riaditeľom Európskej komisie pre Výskum a Inovácie a koordinuje PPMI, v spolupráci s Európskou školskou sieťou – European Schoolnet (EUN).

Prírodné riešenia čerpajú inšpiráciu a podporu z prírody a ekosystémov. Na rozdiel od čisto technologických riešení, sú projekty finančne nenáročné a zároveň prinášajú ekologické, sociálne a ekonomické výhody a pomáhajú budovaniu odolnosti voči klimatickým zmenám. Projekt prináša viac prírody a biodiverzity do miest, krajiny a prímorských oblastí, cez prispôsobené miestne/lokálne systematické riešenia. Príkladmi projektu Prírodné riešenia sú zelené strechy a steny, ktoré ochladzujú centrá miest v lete, parky, ktoré pomáhajú znižovať znečistenie vzduchu a poskytujú obyvateľom priestor na cvičenie, voľnočasové aktivity, zelené cestičky/koridory, ktoré spájajú prírodné plochy, mestské záhrady na pestovanie potravín a pod.

 

Úlohou EUN-u v projekte Prírodné riešenia je koordinovať pilotných učiteľov.

Hľadáme 15 učiteľov (5 zo ZŠ, 5 učiacich STEM predmety na strednej škole a 5 učiacich iné predmety ako STEM na strednej škole), aby sa zapojili do projektu Prírodné riešenia (január – september 2020). Všetky informácie pre učiteľov sa nachádzajú: http://www.scientix.eu/pilots/nbs-project

 

2) Projekt: Letecký a vesmírny program v triede

 

- sa týka zavádzania a používania STEM zdrojov z Airbus Foundation Discovery Space v triedach s 8 až 12 ročnými žiakmi. Projekt financuje Nadácia Airbus a koordinuje Európska školská sieť – European Schoolnet (EUN). Airbus Foundation Discovery Space je digitálny portál, ktorý pomáha objavovať vzdušný a kozmický priestor, spája žiakov, rodičov a učiteľov z celého sveta s odborníkmi z tohto odboru a prepojiť tak súčasný výskum a technológie so životom.

 

Pre tento projekt EUN hľadá 11 učiteľov z 5 európskych krajín (2-3 učitelia z 1 krajiny), ktorí učia 8-12 ročných žiakov, ktorí sa chcú zapojiť do projektu „Letecký a vesmírny program v triede“ (január 2020 – apríl 2021). Všetky informácie pre učiteľov sa nachádzajú: http://www.scientix.eu/pilots/aerospace-in-class