Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V školskom roku 2020/2021 sa tretieho ročníka Akadémie pre riaditeľov zúčastnili aj traja zástupcovia Metodicko-pedagogického centra.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pokračuje v spolupráci so strednou priemyselnou školou elektrotechnickou (SPŠE).
Generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. a riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici 16 v Bratislave Ing. Iveta Šafránková dňa 27. 5. 2021 podpísali Memorandum o spolupráci.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici pripravuje už 15. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí a učiteľa do systému Európskych škôl na akademický rok 2021/2022.