Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Komisia pre výber učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov profesijného rozvoja uchádzajúcich sa o dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii odporučila nasledovných kandidátov ...

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) bude aj v novom roku 2021 realizovať vzdelávanie, organizovať atestácie a poskytovať odborno-metodickú pomoc pedagogickým zamestnancom (PZ) a odborným zamestnancom (OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci.

Vzhľadom na nutnosť aktualizácie a zdokonalenia technického zabezpečenia centrálneho informačného systému (CIS) bude prihlasovanie na vzdelávanie možné až od 11. 1. 2021. Počas vianočných prázdnin bude mať webová stránka MPC iba informačný charakter, nebude možná registrácia ani prihlasovanie na vzdelávanie.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II) vstúpil naplno do svojej implementačnej fázy. Zapojené školy začali proces výberu a obsadzovania pracovných pozícií: pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školských psychológov, sociálnych pedagógov a školských špeciálnych pedagógov.

Spoločnosť Profesia a Edujobs Akadémia pripravili v spolupráci s advokátskou kanceláriou Taylor Wessing bezplatný webinár pre riaditeľov základných a stredných škôl s názvom Pracovné právo v časoch COVID-19.

Zameranie webinára:

  • núdzový stav z pohľadu školy,
  • práva a povinnosti zamestnancov,
  • práva a povinnosti riaditeľa,
  • uzatvorenie školy, prekážky na strane zamestnávateľa a práceneschopnosť zamestnancov. 

Riaditelia škôl sa môžu prihlásiť a zasielať otázky, podnety alebo námety týkajúce sa uvedenej problematiky do piatka 16. októbra 2020 prostredníctvom formulára dostupného na: https://www.surveygizmo.com/s3/5946984/Webinar-Legislat-vne-zmeny-v-kolstve.

Bezplatný webinár, na ktorom zaznejú aj odpovede na otázky riaditeľov škôl, sa uskutoční vo štvrtok 22. októbra 2020 od 15:00 hod.

Pozvánka s prístupovým linkom na jeho sledovanie bude zaslaná prihláseným účastníkom na email po registrácii najneskôr 3 dni pred konaním webinára.