„Načo /ne/zabúdať v katechéze“ (odborný seminár)

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie, v priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 07.02.2020, zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Načo /ne/zabúdať v katechéze“. Lektorom podujatia bol doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD., prodekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Zúčastneným učiteľom náboženstva/náboženskej výchovy bola predstavená samostatná katechéza ako cesta formácie človeka dnešnej doby s veľkým progresom rozvoja viery a prítomnosťou Božieho Slova v živote jednotlivca. Účastníci podujatia pozitívne hodnotili najmä praktickú časť odborného seminára, pretože prezentované ukážky práce s biblickým textom je, podľa ich vyjadrení, možné implementovať do edukácie náboženstva/náboženskej výchovy.