Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v prvom rade Vám prajeme do nového roka 2021 hlavne veľa zdravia, trpezlivosti, rodinnej aj pracovnej pohody.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pokračuje v roku 2021 vo svojej činnosti bez prerušenia vzdelávania v už otvorených skupinách rôznych druhov schválených programov vzdelávania. Zároveň pokračuje aj v organizovaní atestácií a poskytovaní odborno-metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) zaraďuje do ponuky kvalifikačné vzdelávanie na základe potvrdení, ktoré mu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pre cieľovú skupinu pedagogický asistent bude v priebehu januára 2021 prostredníctvom centrálneho informačného systému MPC sprístupnené prihlasovanie na kvalifikačné vzdelávanie v schválenom programe kvalifikačného vzdelávania Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) bude aj v novom roku 2021 realizovať vzdelávanie, organizovať atestácie a poskytovať odborno-metodickú pomoc pedagogickým zamestnancom (PZ) a odborným zamestnancom (OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci.

Vzhľadom na nutnosť aktualizácie a zdokonalenia technického zabezpečenia centrálneho informačného systému (CIS) bude prihlasovanie na vzdelávanie možné až od 11. 1. 2021. Počas vianočných prázdnin bude mať webová stránka MPC iba informačný charakter, nebude možná registrácia ani prihlasovanie na vzdelávanie.