TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.10.2020 - 108174

Položky programu:

JUDr. Ivana Salinková 2 hod. (90 min.)
2.1 štruktúra a obsah právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, štátnej správy a samosprávy škôl, financovania škôl alebo školských zariadení, financovania profesijného rozvoja PZ a OZ
JUDr. Ivana Salinková 2 hod. (90 min.)
2.2 práca s normatívnym textom
JUDr. Ivana Salinková 2 hod. (90 min.)
2.3 vyhľadávanie právnych predpisov prostredníctvom Slov-Lexu