Kraslice tradične - netradične

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=565
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje výtvarné techniky využívané pri tvorbe kraslíc, vytvorených tradičným alebo netradičným spôsobom

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov predmetov výtvarnej výchovy o nové vedomosti a zručnosti využívať výtvarné techniky ľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ