Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4804
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 13:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
-5
Tematické zameranie: 

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe portólia a o možnostiach profesijného rozvoja odbornéhozamestnanca.

Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 Profesijný štandard, jeho štruktúra a využitie na tvorbu porfólia  -

 Portfólio ako prostriedok sebarozvoja odborného zamestnanca -

 Tvorba atestačného portfólia -

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ