Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku šikany a kyberšikany

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=634
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Michal Horváth
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa venuje problematike ľudských práv detí v oblasti prevencie kyberšikany a šikany na školách, vymedzeniu príčin, motívov a vzťahov v rámci šikany i spôsobom ochrany žiakov pred šikanovaním vo virtuálnom prostredí. Obsah vzdelávania smeruje k autentickému učeniu sa, aktivity zahŕňajú modelové situácie, inscenačné metódy, prípadové štúdie a pod.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Interaktívnou formou rozšíriť aktuálne poznatky z oblasti  výskytu šikany na sociálnych sieťach, šikanózneho správania sa v online prostredí a možných riešeniach šikany. Diskutovať o možnostiach ochrany žiakov pred šikanovaním vo virtuálnom prostredí, dôvodoch a príčinách jej vzniku, dopadu a pomoci pre obete.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.  Šikana,  kyberšikana. Dezinformačný obsah na internete a jeho vyhodnotenie. Sociálne siete – priestor pre kyberšikanu, príklady z praxe. Dezinformačný obsah na internete a jeho   vyhodnotenie.

2. Problematika šikany a kyberšikay v pedagogických dokumentoch,  pomoc obetiam   šikany, kyberšikany, príklady z praxe. Ochrana pred modernými formami šikanovania.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ