TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.10.2020 - 108180

Položky programu:

JUDr. Ivana Salinková 6 hod. (270 min.)
2.4 tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa