Rozvoj kritického myslenia žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Online webináre kritického myslenia  sú určené učiteľom druhého stupňa ZŠ a učiteľom stredných škôl, ktorí chcú do procesu vyučovania prinášať nové prvky s využívaním moderných techník zameraných na rozvoj kompetencií žiaka, ktoré sú pre učenie sa kľúčové. Obsah vzdelávania je zameraný na oboznámenie sa účastníkov s problematikou kritického myslenia a možnosti jeho implementácie prostredníctvom vybraných metód/stratégií/foriem práce s cieľom viesť žiaka k sebariadiacemu učeniu, účastníci si vyskúšajú aj praktickú tvorbu vhodných aktivít/vyučovacích jednotiek. 

Nadväzujúci online webinár sa bude konať 7. 10. 2020.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o možnostiach viesť žiaka k sebariadiacemu učeniu a podporiť ho vhodnými technikami výučby. Plánovať a projektovať činnosti podporujúce kritické myslenie žiaka v podmienkach základnej a strednej školy..

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

30. 9..2020, 13:00 - 14:30 Webinár na linku:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558 Kritické myslenie a techniky efektívneho učenia sa 

 

7. 10.2020, 13:00 - 14:30  Webinár na linku:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558 Tvorba aktivity so zameraním na rozvoj kritického myslenia žiaka

Najneskôr deň pred začatím webinára je potrebné zaregistrovať sa na https://moodle.mpc-edu.sk/ .

Účastníci potrebujú na  webináre pripojenie na internet s webkamerou a mikrofónom.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ