Školská mediácia - predchádzajme negatívnym prejavom v správaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=616
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 8:45
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Ľudské práva - poznanie vývoja konfliktov, obranných mechanizmov a predchádzania konfliktov. Súčasťou seminára sú aj praktické návody a ukážky ako žiakov učiť pozorovaním vnímať rozdiel v rôznych formách riešenia konfliktných situácií, ako identifikovať nebezpečné miesta na škole, predchádzať konfliktom.

Výstupom účastníka je spracovanie dištančnej úlohy formou  prípadovej štúdie s návrhom aktivity na predchádzanie konfliktom alebo riešenia konkrétneho konfliktu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľ seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v poznaní vývoja konfliktov, obranných mechanizmov a predchádzaní konfliktov.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Mediácia v  školskom prostredí

2. Vývoj konfliktov

3. Obranné mechnizmy

4. Predchádzanie konfliktom

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ