Formatívne hodnotenie vo výučbe

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia s rešpektovaním individuality žiaka  a snahou podporiť jeho autoregulatívne učenie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je získať informácie o  filozoficko-metodických východiskách formatívneho hodnotenia a jeho psychodidaktických aspektoch (teória a príklady). 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Vzdelávanie pozostáva zo 4 webinárov spolu v rozsahu 8 hodín, vždy v čase 13:00 - 14:30 h. Na všetky webináre je potrebný PC/notebook s pripojením na internet a s funkčnou kamerou a mikrofónom.

1. webinár téma: Čo je formatívne hodnotenie a metódy formatívneho hodnotenia - 13.10.,2020,

2. webinár téma: Kritériá a spätná väzba pri formatívnom hodnotení - 20.10.2020,

3. webinár téma: Aplikácia formatívneho hodnotenia do praxe -  27.10.2020,

4. webinár téma: Aplikácia formatívneho hodnotenia do praxe - 03.11.2020

 

Najneskôr deň pred začatím prvého webinára je potrebné zaregistrovať sa na https://moodle.mpc-edu.sk/ .

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ