BBA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 8.10.2020 - 111830

Položky programu:

Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. 2 hod. (90 min.)
2.1 štruktúra a obsah právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, štátnej správy a samosprávy škôl, financovania škôl alebo školských zariadení, financovania profesijného rozvoja PZ a OZ
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. 1 hod. (45 min.)
2.2 práca s normatívnym textom
Mgr. Dana Váňová 1 hod. (45 min.)
2.2 práca s normatívnym textom
Mgr. Dana Váňová 2 hod. (90 min.)
2.7 štruktúra a obsah súvisiacich právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú proces riadenia škôl alebo školských zariadení