Odporúčanie pre pedagógov a rodičov školopovinných detí​

V súčasnej krízovej situácii boli výukové programy spoločnosti  Didakta.sk  usmernením Ministerstva školstva SR doporučené na zabezpečenie vzdelávania dištančnou formou – z domu v čase karantény v celej SR.

Spoločnosť SILCOM Multimedia SK je popredný slovenský vydavateľ výučbových programov. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa spoločnosť rozhodla sprístupniť kompletnú ponuku výučbových programov na portáli Didakta.sk na celú dobu karantény pre učiteľov, rodičov i žiakov zadarmo.

Spolu je k dispozícii 39 interaktívnych titulov pokrývajúcich široké spektrum vyučovaných predmetov pre prvostupňové i druhostupňové vzdelávanie. Programy sú určené predovšetkým k precvičovaniu a overovaniu vedomostí a znalostí žiakov.
Prístup k interaktívnej výučbe je zabezpečený jediným spoločným menom a heslom pre všetkých požívateľov:

 

Web: www.didakta.sk

Login: minedu@didakta.sk

Heslo: MINEDU

 

Všetky potrebné informácie sú uvedené tu:  www.iedu.sk/koronavirus

Pripájame taktiež video návod pre správne prihlásenie a otváranie portálu Didakta.sk :

https://www.youtube.com/watch?v=nQjfA6alFB0&feature=youtu.be