Web-galavečer Zlatá klapka 2020

Celoslovenskú súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje Základná umelecká škola J. Albrechta v Bratislave-Petržalke a oceňuje najlepšie audiovizuálne dielka žiakov v rôznych kategóriách. Metodicko-pedagogické centrum v rámci tohto podujatia oceňuje pedagógov, pod ktorých pedagogickým vedením a pomocou audiovizuálne diela žiakov vznikli.

ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave Vás pozýva na Webgalavečer spojený s udeľovaním cien celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2020.

 

WEBGALAVEČER

 Zlatá klapka 2020 môžete sledovať na www.zusjanaalbrechta.eu 23. 4. 2020 od 17:00 hod.

 

Programom vás bude sprevádzať Jarka Hargašová Lajčáková. Súťažiacim sa prihovorí minister školstva Branislav Gröhling, primátor Bratislavy, riaditelia dvoch televízií, zástupcovia Metodicko-pedagogického centra a samozrejme všetci členovia poroty.

ZUŠ Jána Albrechta organizuje tento na školské pomery unikátny projekt  vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu. Zlatá klapka 2020 mala štandardný priebeh podľa platného štatútu súťaže. Súťažiaci poslali v stanovenom termíne svoje príspevky, odborná porota ich vyhodnotila a určila víťazov jednotlivých kategórií. Jedinou zmenou je zrušený galavečer v divadle Aréna. Zo známych dôvodov budú výsledky vyhlásené na školskom webe.

Záujem o Zlatú klapku rastie. Zatiaľ, čo v prvom ročníku, ktorý bol v roku 2013, sa do súťaže prihlásilo 12 škôl, v tomto roku to bolo 24, čo je 100% nárast. V roku 2013 bolo 70 súťažiacich, v tomto roku to už bolo 119. Do všetkých doterajších ročníkov súťaže sa spolu prihlásilo 1046 súťažiacich.

Reportáž z podujatia si budete môcť pozrieť aj na TV karanténa, projekt ktorým ZUŠ J. Albrechta reaguje na aktuálnu situáciu výučby v domácom prostredí a bude monitorovať spôsob a výsledky netradičného vyučovania vo Virtuálnej triede. V jednotlivých vydaniach budete vidieť ako naši žiaci pracujú aj v domácom prostredí.