Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je prijímateľom národných projektov, ktoré sú financované z európskeho štrukturálneho a investičného fondu, a partnerom v medzinárodných projektoch v rámci programu Erasmus+.
Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia,
blíži sa deň, kedy si častejšie ako inokedy spomíname na tých, ktorí nás v procese učenia sa sprevádzali alebo sprevádzajú. Za seba, vyslovím dve mená, jedno Marko Skurka, učiteľ, ktorý ma učil matematiku na gymnáziu v Krompachoch, a vďaka ktorému som sa stala učiteľkou matematiky a druhé meno je Miluška Kušníriková, s ktorou som ako mladučká pani učiteľka začala viesť základná školu na Dneperskej ulici v Košiciach, aj tá bola mojou učiteľkou, ale nazvala som ju, učiteľkou v dospelosti. DAKUJEM Vám.