Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


20 vystavujúcich učiteľov predstavilo na spoločnej výstave to najlepšie zo svojej tvorby. Obrazy vypovedajú o ich názoroch na svet, ideových posolstvách, využití vedomostí z výtvarného umenia a ich implementovaní do vlastnej umeleckej tvorby.

Výstava „Výtvarný salón 2020“ zdobí priestory Metodicko-pedagogického centra v Bratislave a v plnej miere korešponduje s citátom: Umenie je kvet života celej spoločnosti (Lev Nikolajevič Tolstoj).

Hlavným cieľom MPC je umožniť pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení rozvoj profesijných kompetencií prostredníctvom široko koncipovanej ponuky vzdelávacích aktivít MPC v súlade s platnou legislatívou a prioritnými úlohami MŠVVaŠ SR. Ponuku MPC tvoríme a aktualizujeme postupne podľa potrieb praxe v súčinnosti MŠVVaŠ SR s rezortnými partnermi.

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v tomto roku už 18. ročník iniciatívy, ktorej cieľom je podporiť jazykové vzdelávanie na Slovensku a to zviditeľňovaním a šírením výsledkov zaujímavých projektov.

Výzva na predkladanie súťažných príspevkov, do ktorej sa môžete zapojiť so svojím inšpiratívnym ukončeným projektom aj Vy, bola už spustená. Neváhajte a pošlite nám svoj súťažný príspevok elektronicky najneskôr do 5. júla 2020. 

Keďže 2020 STEM Discovery Campaign (Objaviteľská kampaň STEM 2020) sa pomaly končí (výsledky budeme zdieľať v polovici mája), radi by sme Vás informovali, že v súčasnosti otvárame ďalšiu kampaň:  2020 STEM Online Days*.

Zorganizovali ju spoločne Scientix, STEM Alliance, STEM School Label, STE(A)M IT, Impact EdTech, TIWI, SpaceEU and Amgen Teach.

Konať sa bude od konca apríla do začiatku júla.

Organizátori poskytujú široký výber online podujatí STEM, ktoré budú väčšinou voľne dostupné/sprístupnené.