Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Dňa 26. novembra 2019 sa uskutočnil ďalší odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – atestácie určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorý zorganizovalo detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach.

Cieľom tohto odborného seminára bolo oboznámiť najmä riaditeľov škôl a školských zariadení Košického kraja o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

V dňoch 7. až 10. novembra sa v Nemecku v meste Paderborn konalo úvodné stretnutie pracovnej skupiny k novo pripravovaným projektom ERASMUS plus. Projekty zastrešuje inštitúcia Westfälisches forum für Kultur und Bildung e.V.,  projektovou manažérkou je skúsená odborníčka v tejto oblasti Dr. Ulrike Kurth.     

Prvý projekt, na ktorom bude Metodicko-pedagogické centrum participovať spolu s Belgickom, Fínskom, Nemeckom a Írskom nesie názov HerZu – Herkunft hat Zukunft, ktorého obsahom je spolupráca a vzájomné inšpirácie k témam európskeho kultúrneho dedičstva, ...

Metodicko-pedagogické centrum organizuje v mesiacoch november a december 2019 odborné semináre tematicky zamerané na:

  • profesijné štandardy,
  • portfólio,
  • atestácie po novom.

Semináre sú určené pre riaditeľov základných a stredných škôl na základe prihlášky, ktorá bude postupne zverejňovaná na https://mpc-edu.sk/verejne-podujatia.

Dňa 20.11. 2019 sa konal v priestoroch RP MPC Prešov odborný seminár zameraný na problematiku  digitalizácie rómskej kultúry. Na príprave seminára sa podieľali  Štátna vedecká knižnica, jej Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v spolupráci s Rómskym vzdelávacím centrom pri RP MPC Prešov. Seminár otvorili  štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák, riaditeľ RP MPC Prešov Ľubomír Jankura a riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove Valéria Zavadská. Prácu Dokumentačno-informačného centra predstavili jeho pracovníci Roman Čonka, Erika Godlová a Jana Gáborová Kroková.