Tkanice a tkanie na kartóne ...

RP MPC Bratislava zrealizovalo zaujímavý worshop pre učiteľov výtvarných predmetov zameraný na využitie ľudových techník v edukačnom procese výtvarnej výchovy. Účastníčky workshopu mali možnosť prakticky sa zoznámiť s dvomi textilnými technikami:

- technikou tkaníc, ktorá sa v minulosti využívala na vytváranie drobných ozdobných predmetov alebo na výzdobu ľudového kroja,

- tkanie na kartóne. Výhodu tejto techniky je, že môžeme pri nej využiť nielen nové textilné materiály, ale aj rozličné odpadové kúsky z bavlnených, vlnených alebo syntetických nití.

Lektorkou výtvarného workshopu bola Jarmila Rybánska, ktorá s plným nasadením odovzdávala prítomným svoje skúsenosti.

                  

Mgr. Slávka Gécová