Výtvarný workshop - Zorka Lednárová - Perspektíva

RP MPC Bratislava v spolupráci s Kunsthalle/Bratislava usporiadalo workshop pre učiteľov výtvarných predmetov. Učitelia sa zoznámili s výstavou slovenskej umelkyne Zorky Lednárovej - Pespektíva, ktorá je inštalovaná v priestoroch Kunsthalle LAB. Výtvarný workshop bol zameraný na tému kartografie a mapovania v umení a na ich význam v každodennom živote. Učitelia sa zamerali na tvorbou svetových a domácich umelcov na ich uvažovanie o hraniciach, limitoch, ale aj o spôsoboch ich prekračovania, redefinovania či zaznamenávania.  

Lektorky workshopu Mgr. Daniela Čarná, PhD., a Mgr. art. Lucia Kotvanová prítomným učiteľom predstavili množstvo zaujímavých aktivít z oblasti galerijnej pedagogiky.

 Za RP MPC Bratislava výtvarný workshop pripravila Mgr. Slávka Gécová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre výtvarnú výchovu.