Úvodné pracovné stretnutie k novým projektom ERASMUS plus v nemeckom Paderborne

V dňoch 7. až 10. novembra sa v Nemecku v meste Paderborn konalo úvodné stretnutie pracovnej skupiny k novo pripravovaným projektom ERASMUS plus. Projekty zastrešuje inštitúcia Westfälisches forum für Kultur und Bildung e.V.,  projektovou manažérkou je skúsená odborníčka v tejto oblasti Dr. Ulrike Kurth.     

Prvý projekt, na ktorom bude Metodicko-pedagogické centrum participovať spolu s Belgickom, Fínskom, Nemeckom a Írskom nesie názov HerZu – Herkunft hat Zukunft, ktorého obsahom je spolupráca a vzájomné inšpirácie k témam európskeho kultúrneho dedičstva, ako aj prezentovanie a tvorba metodických námetov a materiálov (digitalizácia, prepájanie, metóda rozvoja  kompetencií tvorbou porovnávacích štúdií).

Druhý zaujímavý projekt, ktorý bol predstavený pod názvom EuLe - Europäische Lernbiographien spája partnerov z rôznych vzdelávacích inštitúcií pre dospelých. Projekt by mal vylepšiť nástroje na podporu a motiváciu ľudí aj na základe poznania „ich frustrácií“ z učenia sa. Jedným zo základných princípov by malo byť hĺbkové skúmanie podmienok, ktoré učiacim sa sťažujú resp. znemožňujú napredovať vo vzdelávaní.

Metodicko-pedagogické centrum reprezentovala generálna riaditeľka MPC Andrea Pálkováriaditeľka sekcie profesijného rozvoja Darina Výbohová. Spolu s nimi ako partner MPC sa pracovného stretnutia zúčastnili aj zástupcovia z Arcibiskupského  gymnázia biskupa P. Jantauscha z Trnavy - riaditeľ gymnázia Ľubomír Hašanzástupkyňa Marcela Lančaričová.

Počas úvodného stretnutia diskutovali zástupcovia všetkých zúčastnených krajín o prvotných aktivitách projektu, o návrhu loga k jednotlivým projektom, pripomienkovali sa podklady od projektovej manažérky a v závere odsúhlasovali termíny nasledujúceho stretnutia.