Červený kríž očami detí (výstava výtvarnej tvorby detí materských škôl nitrianskeho kraja)

Detašované pracovisko MPC v Nitre v úzkej spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža a Základnou umeleckou školou Jozefa Rosinského Vás srdečne pozýva na výstavu výtvarnej tvorby detí z materských škôl nitrianskeho kraja pri príležitosti 100. výročia založenia ČSČK. 

Výstava detských prác je prístupná v pracovných dňoch v priestoroch Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre v termíne 6. – 24. máj 2019.

Prílohy: