17. ročník súťaže Európska značka pre jazyky 2019

Súhlasíte s tvrdením: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom”?
Realizovali ste zaujímavý, kreatívny a inšpiratívny projekt zameraný na ovládanie cudzích jazykov vrátane posunkového jazyka či Braillovho písma?
Chcete získať ocenenie Európska značka pre jazyky 2019?
Pochváľte sa svojou prácou a zapojte sa do 17. ročníka súťaže!

Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorú na Slovensku organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Cieľom súťaže je upriamiť pozornosť laickej aj odbornej verejnosti na zaujímavé projekty, ktoré prispeli k rozvoju jazykových zručností detí, žiakov, študentov, mládeže či dospelých, vrátane profesionálov, ktorí sa výučbou jazykov zaoberajú.

Súťaž je otvorená akýmkoľvek typom organizácií od škôl na všetkých stupňoch vzdelávania cez univerzity, vzdelávacie organizácie, komunitné centrá, mimovládne organizácie a nadácie, mestá a obce, múzeá či iné spoločenstvá.

Nie je dôležité, či bol váš projekt malý alebo veľký, či bol zameraný na formálne vzdelávanie alebo neformálne učenie sa.
To, čo nás zaujíma, je ako ste mu „vdýchli život“ a ako ste jeho výsledky dokázali preniesť do praxe!

Neváhajte, zapojte sa do súťaže a podajte on-line prihlášku v termíne 30. jún 2019 do 24:00 hod. SEČ:
http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php
Pred podaním prihlášky si pozorne preštudujte Výzvu 2019 a podmienky súťaže.

Uchádzačom budú v priebehu októbra 2019 zaslané výsledky súťaže.
Víťazi budú ocenení počas slávnostnej ceremónie, ktorá sa uskutoční začiatkom októbra 2019 v Bratislave.

Tešíme sa na Vaše príbehy spojené s učením sa jazykov!

ELL Tím

Odbor propagácie, prípravy a monitorovania projektov | Front Office

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |

National Agency for Erasmus+ Programme for Education and Training Sectors

SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |

SAAIC - Slovak Academic Association for International Cooperation
SK-811 04 Bratislava | Križkova 9 | T +421 2 209 222 42

zuzana.izakova@saaic.skwww.saaic.sk  www.erasmusplus.sk

Právne upozornenie | Disclaimer

 

 

 

Prílohy: