Výberové konania MŠVVaŠ SR na voľné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v v zahraničí

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na školský rok 2020/2021

sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR si Vám týmto dovoľuje dať do pozornosti informáciu o opätovnom výberovom konaní na voľné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na školský rok 2020/2021. Ide o sprístupnenie uvedenej ponuky čo najširšiemu okruhu záujemcov vo Vašej pôsobnosti. Uvedená ponuka je zverejnená na webovom sídle MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk) pod záložkou Voľné pracovné miesta, Výberové konania MŠVVaŠ SR, Výkon práce vo verejnom záujme (link:https://www.minedu.sk/vyberove-konania-podla-zakona-c-5522003-zz-vykon-prace-vo-verejnom-zaujme/). Uchádzači sa do výberového konania môžu prihlasovať v termíne do 14. júla 2020 do 23,59 h. prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk. V prílohe je dokument s kritériami na uchádzača.

Prílohy: