14. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

Regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica, v zmysle plnenia Hlavných úloh MPC na rok 2020, pripravuje 14. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „Dúhový kolotoč“.

Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehliadka výtvarných prác sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica.

„Kde bolo, tam bude...“ je témou súčasného ročníka. Téma vychádza zo známej začiatočnej rozprávkovej formuly, ale tiež naznačuje možné zmeny, a preto organizátori očakávajú autentické výtvarné práce detí, v ktorých sa bude odrážať ich predstava o mysliteľných premenách svojho okolia. Termín zasielania prác je do 12.11.2020 na adresu MPC Banská Bystrica, Horná 97, 975 46.

Zároveň si v prípade nepriaznivej spoločenskej situácie súvisiacej so šírením ochorenia Covid – 19 ako organizátori vyhradzujeme právo prezentovať vybrané práce vo virtuálnej galérii a so zúčastnenými komunikovať v elektronickom prostredí.

Tešíme sa na Vašu účasť milé deti, pani učiteľky, najmä na Vaše výtvarné práce.

Prílohy: