Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v súlade s usmernením, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, link: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/, a v záujme prevencie šírenia koronavírusu pozastavilo realizáciu vzdelávacích podujatí prezenčnou formoupripravilo pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) nové formy online vzdelávania:

  • konzultácie (okrem možnosti telefonických a emailových konzultácií ponúkame aj konzultácie v online konzultačných miestnostiach (vstúpiť do online miestnosti môžete aj ako Hosť – bez registrácie),

 

  • učiteľské fóra (online priestor na diskusiu (vstúpiť do fóra môžete aj ako Hosť – bez registrácie – môžete však fórum iba čítať),

 

  • webináre (vzdelávacie online podujatia, webináre sú určené pre prihlásených účastníkov vzdelávania, link: https://mpc-edu.sk/verejne-podujatia, v ponuke webinárov nájdete presne určený čas a spôsob prihlásenia, prihláseným účastníkom bude zaslaný link na účasť na vzdelávaní a bude vydané potvrdenie o účasti/aktívnej účasti na webinári).

 

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke MPC s novým vizuálom, link: https://mpc-edu.sk/.

 

MPC aj naďalej:

 

 

Priebežne Vás o zmenách budeme informovať na stránke MPC v časti Aktuality a prihlásených účastníkov aj prostredníctvom centrálneho informačného systému MPC.

 

 

Tím zamestnancov MPC