Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 1 - 30 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 20.07.2024
Napr., 20.07.2024
odporúčame zadať názov mesta
07.09.2020 - 10:00 - 15:30
NRA17_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 7.9.2020 - 105400
Lektori: Mgr. Mária Pappová
Miesto: Nitra, DP MPC, Ul.kozmonautov 5 - učebňa č.9

09.09.2020 - 08:30 - 15:30
NRA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 9.9.2020 - 106318
Lektori: PaedDr. Štefan Dragúň

10.09.2020 - 08:30 - 11:45
NRA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 10.9.2020 - 106319
Lektori: PaedDr. Štefan Dragúň
Miesto: Nitra, DP MPC, Ul.kozmonautov 5 - učebňa č.40

11.09.2020 - 08:00 - 13:00
POA25_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.9.2020 - 105738
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, Ing. Mária Hitríková
Miesto: Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11 - Veľká aula (110)

11.09.2020 - 14:00 - 15:30
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio
Lektori: Mgr. Adriana Kvetková

16.09.2020 - 08:00 - 13:15
POA23_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 16.9.2020 - 95540
Lektori: PaedDr. Jana Paleschová
Miesto: Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11 - Malá aula (80)

16.09.2020 - 08:00 - 13:00
POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 16.9.2020 - 106215
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11 - Veľká aula (110)

16.09.2020 - 09:30 - 11:30
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy
Lektori: PaedDr. Jana Verešová, PhD.

17.09.2020 - 08:00 - 13:00
POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 17.9.2020 - 101388
Lektori: PaedDr. Jana Paleschová
Miesto: Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11 - Veľká aula (110)

17.09.2020 - 08:30 - 13:45
KEA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 17.9.2020 - 105814
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová
Miesto: Košice, DP MPC, Južná trieda 10 - učebňa č.600

17.09.2020 - 09:00 - 12:45
Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na jednotlivých stupňoch edukácie
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD., PhDr. Ľuba Kráľová, PhD., Mgr. art. Jaroslava Sisáková

17.09.2020 - 13:00 - 15:15
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie
Lektori: PhDr. Darina Gogolová, PhD.

21.09.2020 - 08:00 - 15:00
POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 21.9.2020 - 107339
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11 - Veľká aula (110)

22.09.2020 - 08:00 - 13:00
POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 22.9.2020 - 106218
Lektori: PaedDr. Jana Paleschová
Miesto: Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11 - Veľká aula (110)

22.09.2020 - 09:00 - 14:15
NRA17_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 22.9.2020 - 106783
Lektori: Mgr. Mária Pappová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

22.09.2020 - 13:00 - 14:00
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Lektori: PaedDr. Dagmar Koštrnová, Mgr. Andrea Makišová

22.09.2020 - 14:30 - 16:00
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu
Lektori: Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Anna Pávová

23.09.2020 - 08:00 - 15:00
ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 23.9.2020 - 104766
Lektori: RNDr. Mária Vydrová
Miesto: Žilina, DP MPC, Oravská cesta 11 - Červená aula (prízemie)

23.09.2020 - 13:00 - 18:00
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

23.09.2020 - 13:30 - 15:30
Interpretácia výtvarného diela
Lektori: Mgr. Slávka Gécová

23.09.2020 - 14:30 - 16:00
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu
Lektori: Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Anna Pávová

24.09.2020 - 08:00 - 13:00
POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.9.2020 - 106216
Lektori: Mgr. Eva Suchožová
Miesto: Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11 - Veľká aula (110)

24.09.2020 - 08:00 - 13:15
NRA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 24.9.2020 - 108082
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

24.09.2020 - 08:00 - 13:00
POA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 24.9.2020 - 107340
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11 - Malá aula (80)

24.09.2020 - 08:30 - 13:45
KEA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 24.9.2020 - 105815
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková
Miesto: Košice, DP MPC, Južná trieda 10 - učebňa č.600

24.09.2020 - 08:30 - 13:45
BBA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.9.2020 - 91887
Lektori: Mgr. Dana Váňová
Miesto: Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97 - Učebňa KV na 1. poschodí

24.09.2020 - 14:00 - 15:00
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP
Lektori: PaedDr. Viera Šándorová

25.09.2020 - 08:30 - 13:45
BBA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 25.9.2020 - 91893
Lektori: Mgr. Dana Váňová
Miesto: Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97 - Učebňa KV na 1. poschodí

25.09.2020 - 09:30 - 11:30
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy
Lektori: PaedDr. Jana Verešová, PhD.