ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 23.9.2020 - 104766

Položky programu:

RNDr. Mária Vydrová 8 hod. (360 min.)
6.1. Úvod do personálneho riadenia