KEA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 17.9.2020 - 105814

Položky programu:

PaedDr. Tatiana Komanová 2 hod. (90 min.)
3.2 Organizačný manažment
PaedDr. Tatiana Komanová 4 hod. (180 min.)
3.3 Manažment ľudských zdrojov a jeho východiská