NRA17_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 7.9.2020 - 105400

Položky programu:

Mgr. Mária Pappová 6 hod. (270 min.)
5.A.3. Inovácie v pedagogických stratégiách