POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 17.9.2020 - 101388

Položky programu:

PaedDr. Jana Paleschová 6 hod. (270 min.)
5.A.2. Sebahodnotenie školy – témy: Oblasti sebahodnotenia školy