BBA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.9.2020 - 91887

Položky programu:

Mgr. Dana Váňová 4 hod. (180 min.)
6.3. Personálna administratíva
Mgr. Dana Váňová 2 hod. (90 min.)
6.4. Systém hodnotenia a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov