POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 21.9.2020 - 107339

Položky programu:

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 2 hod. (90 min.)
2.7 štruktúra a obsah súvisiacich právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú proces riadenia škôl alebo školských zariadení
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 2 hod. (90 min.)
4.5 finančné plánovanie, zabezpečenie financovania hlavnej činnosti, zabezpečenie financovania investícií do dlhodobého majetku školy alebo školského zariadenia
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 2 hod. (90 min.)
4.7 riadenie finančných procesov
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 2 hod. (90 min.)
4.8 finančná analýza a kontrola na účel hodnotenia dosahovaných finančných cieľov v sledovanom období a predpokladaný vývoj finančného riadenia školy alebo školského zariadenia