BBA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 25.9.2020 - 91893

Položky programu:

Mgr. Dana Váňová 6 hod. (270 min.)
6.4. Systém hodnotenia a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov