POA23_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 16.9.2020 - 95540

Položky programu:

PaedDr. Jana Paleschová 6 hod. (270 min.)
5.A.2. Sebahodnotenie školy – témy: Intervencie pre zlepšenie školy (ŠZ)