Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=569
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
streda, 23. september 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na tvorbu profesijného portfólia podľa 3 oblastí profesijného štandardu pre 2. atestáciu pre učiteľov cudzích jazykov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť vybrať vhodné doklady do atestačného portfólia pre 2. atestáciu podľa jednotlivých oblastí v profesijných štandardoch. 

Profesijná kompetencia: 
Profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
bulharský jazyk
francúzsky jazyk
latinský jazyk
maďarský jazyk
nemecký jazyk
rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
ukrajinský jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

23. 9. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť žiak

6. 10. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť výchovno-vzdelávací proces

21. 10. 2020 od 14:30 do 16:00 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť profesijný rozvoj  

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ