NRA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 10.9.2020 - 106319

Položky programu:

PaedDr. Štefan Dragúň 4 hod. (180 min.)
4.1. Subsystémy školy a školského zariadenia a ich funkcia v rozvoji školy (ŠZ)